Hva er BOF?

Hva er BOF?

Behavioural Optimizing Food (BOF) er prinsippet om gjenskape hundens naturlige kost.      

I praksis betyr det at hundens blodsukkernivå forblir stabilt, det høye innholdet av ferskt kjøtt stimulerer instinktet, den lave tilberedningstemperaturen bevarer ernæringsverdien.Bær, frø og urter etterligner innholdet fra byttets mage. Størrelsen på kroketten sørger for at måltidet blir tygget og ikke slukt.

Detaljer om måltidene som jeg ikke finner andre steder i deres materiale
Vi bruker ikke dyreforsøk
Kun ingredienser som er funnet egnet til menneskevareføde brukes
Ingen GMO ingredienser